FAQ

Vad är lipödem?
Lipödem är en kronisk störning i den subkutana fettvävnaden, med nedsatt funktion i det vaskulära och lymfatiska systemet. Sjukdomen är en ”painful fat disorder”, vilket innebär att de nodulära (knöliga) fettansamlingarna i underhudsfettet på benen  (och i många fall även armarna och magen) gör ont. Till skillnad från lymfödem är svullnaden i lipödem bilateral symmetrisk, dvs båda sidorna av kroppen blir lika stora. Däremot har kvinnor med lipödem ofta en oproportionell kroppsform, med större underkropp än överkropp.

Var kan jag lära mig mer?
Du kan hitta mer information hos Svenska Ödemförbundet: http://www.svenskaodemforbundet.se